Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Североизточен район, проведено на 27.06.2017 г. в гр. Варна

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Североизточен р

09 август 2017 | 14:44
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на РСР и РКМ на Североизточен район, 27.06.2017 г. в гр. Варна
Прикачени файлове (1)