Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 29-30.06.2017 г. в гр. Луковит

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен р

09 август 2017 | 15:06
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на РСР и РКК на Северозападен район, 29-30.06.2017 г. в гр. Луковит
Прикачени файлове (1)