Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 30.06.2017 г. в гр. Сливен

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен райо

20 юли 2017 | 16:56
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие Югоизточен район, проведено на 30.06.2017 г. в гр. Сливен
Прикачени файлове (1)