Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен райо

09 август 2017 | 14:48
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на РСР и РКМ на Югозападен район, 27-28.06.2017 г. в гр. Правец
Прикачени файлове (1)