Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 15.06.2017 г. в гр. Смолян

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен

09 август 2017 | 14:50
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на РСР и РКК на Южен централен район, 15.06.2017 г. в гр. Смолян
Прикачени файлове (1)