Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 16 юни 2020 г.

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен

28 април 2021 | 11:08
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол - неприсъствено заседание - 16.06.2020
Прикачени файлове (1)