Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 08.09.2015 г.

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 08.09.2015 г.

03 ноември 2015 | 14:41
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)