Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 24.11.2015 г., гр. Враца

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 24.11.2015 г., гр.

09 февруари 2016 | 12:05
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)