Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Севезападен район, проведено на 10.03.2017 г. в гр. Ловеч

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Севезападен район, проведено на 10.03.2017 г. в гр.

29 май 2017 | 10:06
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)