Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 03.10.2013г., гр. Кюстендил

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 03.10.2013г., гр. Кюстендил

30 октомври 2013 | 15:31
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 03.10.2013г., гр. Кюстендил
Прикачени файлове (1)