Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 01-02.06.2017 г. в гр. Копривщица

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 01-02.06.2017 г. в гр

09 август 2017 | 15:02
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на РСР на Югозападен район, 01-02.06.2017 г. в гр. Копривщица
Прикачени файлове (1)