Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 02-04.12.2015 г. в гр.Банско

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 02-04.12.2015 г. в гр

29 януари 2016 | 17:19
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Протокол от съвеместно заседание на РСР и РКК на ЮЗР, проведено в периода 02-04.12.2015 г. в гр.Банско
    Правила за работа на РКК към РСР на ЮЗР, изменени на 02-04.12.2015
    Декларация в подкрепа на инициативата на Агенция за регионално развитие на Рила за създаване на Геопарк на територията на Рила
    Декларация в подкрепа на възможностите за социално-икономически напредък на местните общности в актуализираните планове за управление на Рила, Пирин и Витоша
Прикачени файлове (4)