Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр

25 юни 2018 | 16:25
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
Прикачени файлове (1)