Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 23.10.2017 г. в гр. Кърджали

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 23.10.2017 г. в г

21 февруари 2018 | 16:10
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)