Протоколи и материали от заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведени на 29.11.2019 и 18.12.2019 в град Разград

Протоколи и материали от заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведени на 2

15 януари 2020 | 13:22
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (4)
    Протокол от 18.12.2019
    Протокол от 29.11.2019
    Материали
    Материали
Прикачени файлове (4)