Проверени са данните в подписката за произвеждане на национален референдум, организирана от инициативен комитет с председател Станислав Трифонов

Проверени са данните в подписката за произвеждане на национален референдум, организирана от инициативен комите

07 април 2016 | 17:13
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извърши проверка на данните от подписка с предложение за произвеждане на национален референдум, организирана от инициативен комитет с председател Станислав Трифонов. При проверката се установиха следните резултати:
 
1. Брой проверени записи: 672 488
2. Брой установени коректни записи: 572 650
3. Общ брой на некоректните записи: 99 838 
3.1. Брой лица с грешни данни за ЕГН:           71 719
3.2. Брой лица с грешни данни за постоянен адрес:      8 103
3.3. Брой лица с грешни и непълни имена:      6 469
3.4. Брой повторени записи в списъка:            11 274
3.5. Общ брой лица без избирателни права в т.ч.:      2 273
3.5.1. Лица, които не са български граждани:         730 
3.5.2. Лица, които не са навършили 18 години:         480
3.5.3. Лица с правни ограничения:           81
3.5.4. Лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода:   29
3.5.5. Починали лица:         953
 
За резултатите от проверката е изготвен протокол, съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗПУГДВМС, който е изпратен на Председателя на Народното събрание.