Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2017 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2017 г.

08 март 2017 | 12:05
Пореден
номер

Удостоверение за
въвеждане в експлоатация
номер/дата

Строеж/Обект
1 2 3