Публична кампания и обучение по фонда за малки проекти България – Гърция ще се проведе в Хасково

Публична кампания и обучение по фонда за малки проекти България – Гърция ще се проведе в Хасково

04 ноември 2007 | 23:12
Публична кампания и обучение на изпълнителите, спечелили проекти по фонда за малки проекти България – Гърция ще се проведе на 14 и 15 март в гр. Хасково. Проектите са финансирани по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на проявата е да се популяризират проектите на местно ниво, а спечелилите организации да бъдат обучени на правилата за работа по програма ФАР. Общо 97 организации кандидатстваха по фонда за малки проекти България – Гърция по Финансов меморандум 2002. Финансиране получиха 20 от тях. Общата стойност на сключените договори е 737 180 евро, от които 647 144 евро са предоставени от програма ФАР, а останалата част е съфинансиране от организациите. Фондът за малки проекти има за цел да подпомага малки, неинвестиционни проекти, да насърчава дейността на местните институции и организации от граничните региони. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”