Публикуван е формуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности

Публикуван е формуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности

20 септември 2016 | 10:04

Формулярът се попълва само при необходимост от уточняване на прилагането на референтните стойности.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Формуляр искане за становище от МРРБ - РС
Прикачени файлове (1)