Работна група с транспортния бранш ще изработи проект за изменение на тарифата за тол таксите

Работна група с транспортния бранш ще изработи проект за изменение на тарифата за тол таксите

29 юни 2023 | 13:40

По покана на министър Цеков в нея ще участват представители на превозвачите

Представители на пътнотранспортния бранш заедно с експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на транспорта ще участват в работна група, която в рамките на не повече от 30 дни ще изработи проект за изменение на тарифата за тол таксите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков покани транспортния сектор да се включи в изработването на новата методика. „Ангажиментът, който правителството поема, е, че след като бъде прието с постановление на Министерския съвет, изменението ще се прилага ретроактивно от 1 юли 2023 г.“, съобщи министърът. Той обясни, че след влизане в сила на отстъпките по проекта представителите на бранша ще могат да си получат средствата от държавата със задна дата от 1 юли, независимо, че от същата дата ще се въведе начисляване на новите такси.

„Към настоящия момент е невъзможно нито нормативно, нито технически да отложим влизането в сила на новата тарифа. Още през месец май 2023 г., по време на служебния кабинет, операторът на тол системата „Капш Трафик Солюшънс“ е конфигурирал и заложил новите тарифни ставки в софтуера и е уведомил, че всякаква промяна изисква период от 45 дни“, каза Андрей Цеков. И допълни: „Чувайки загрижеността и аргументите на пътнотранспортния бранш, постъпихме отговорно. След проведената среща с бранша съгласувах възможните опции с министър-председателя акад. Николай Денков и с министъра на финансите Асен Василев“.

Регионалният министър напомни, че настоящият кабинет е заварил прието от служебното правителство постановление от месец декември 2022 г. Съгласно него тол таксите ще се увеличат с 50% от 1 юли 2023 г., което представлява дълго отлагане. Той допълни, че планираното изменение в тарифите е проблематично, защото е изработено при липса на консенсус между държавата и представителите на транспортния бранш. Министър Цеков посочи, че в периода между януари и юни 2023 г. са провеждани многократни неформални срещи. На тях са дискутирани възможни изменения на тарифата, с които да се даде възможност на превозвачите да ползват отстъпки от определените тол такси на база изминати километри. Обсъждана е и възможността за въвеждане на съботно-неделно и нощно тарифиране, чрез което да се даде по-голяма гъвкавост и така да се съвместят интересите на транспортния бранш и на държавата.

Регионалният министър заяви, че нормативно и технически предвиденото увеличение не е могло да бъде отложено за пореден път, тъй като редовният кабинет встъпи в длъжност на 6 юни 2023 г., а изменението е предвидено да влезе в сила от 1 юли 2023 г. За да се постанови един нов нормативен акт като постановление на Министерски съвет, са необходими обществено обсъждане и изготвяне на финансови обосновки, което отнема по-дълъг от разполагаемия в момента период от време.

„Подхождаме сериозно, искаме гласът на бизнеса да бъде чут. Основен приоритет на нашето правителство е напълно съвместяване на публичния и на частния интерес, грижата за бизнеса и за гражданите при стриктно спазване на закона“, категоричен бе министър Цеков.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството