Работна среща по проекта Бургас – Александруполис ще се проведе в Москва

Работна среща по проекта Бургас – Александруполис ще се проведе в Москва

04 ноември 2007 | 23:12
Българска делегация заминава днес на работно посещение в Москва, където ще се проведе заседание на тристранния комитет в подкрепа на реализацията на проекта за петролопровод Бургас –Александруполис. По време на срещата, в която ще участват и експерти от гръцка и руска страна, ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с ангажиментите на трите страни по реализацията на проекта. Българската страна предлага основните принципи при реализацията на проекта да са икономическата ефективност и целесъобразност и разработването му на основата на проектното финансиране, надеждност на преноса - най-малък политически риск в средносрочна и дългосрочна перспектива и изпълнението му единствено и само на пазарна основа, при устойчив баланс на интересите между страните и компаниите, заинтересовани от неговата реализация. За първи път новата философия на проекта беше представена от министър Церовски на срещата му с Игор Юсуфов, специален представител на президента на Руската федерация по международното сътрудничество в областта на енергетиката в средата на октомври миналата година. Очаква се по време на срещата да бъде обсъдена дата за подписване на тристранния меморандум за сътрудничество. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”