Райони от ниво 1 и ниво 2

Райони от ниво 1 и ниво 2

11 януари 2008 | 10:51

За целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. 

Районите, които образуват ниво 1, не представляват административно-териториални единици и са с териториален обхват, както следва:
1. Район „Северна и Югоизточна България”, включващ Северозападния район, Северния централен район, Североизточния район и Югоизточния район
2. Район „Югозападна и Южна централна  България”, включващ Югозападния район и Южния централен район

Районите, които образуват ниво 2, не представляват административно-териториални единици и са със следния териториален обхват:
1. Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен
2. Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра
3. Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен
4. Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол
5. Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София
6. Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Приложение І към Регламент (ЕО) № 1059/2003
    Карта на районите
Прикачени файлове (2)