Размерът на общинските инвестиции за миналата година е достигнал най-високото равнище за периода на прехода

Размерът на общинските инвестиции за миналата година е достигнал най-високото равнище за периода на прехода

04 ноември 2007 | 23:12
Размерът на общинските инвестиции за 2004 г. е достигнал най-високото равнище за последните години и е в размер на 269 млн. лева. Нарастването на размера на общинските инвестиции отбелязва значително подобрение, но е доста под необходимото равнище за наваксване на досегашните недостатъчни инвестиции за поддържане на общинската инфраструктура на устойчиво ниво. Това отбеляза в доклада си пред Форума за местно самоуправление зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски. Той акцентира на изводите от реформата във финансовата децентрализация на общините и очерта възможностите за осигуряване на адекватни равнища на финансиране на всички общини. Зам.-министър Михалевски изнесе доклад на тема “Финансиране на общинската инфраструктура” на Форума за местно самоуправление, които се организира от програма Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие (USAID). Участниците в инициативата “Финансовата децентрализация – следващи стъпки”, бяха приветствани по време на откриването и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Пълният текст на доклада на зам.-министър Михалевски можете да откриете на интернет страницата на МРРБ. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    прикачен файл
Прикачени файлове (1)