Регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион започва на 1 август

Регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион за

13 юни 2018 | 09:46

Регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион , който ще се проведе на 18 и 19 октомври в гр. София, ще бъде отворена от 1 август.

Форумът се провежда в рамките на Българското председателство на Стратегия и се организира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Европейската комисия.

Във фокуса на събитието ще бъде туризмът, като двигател за икономически растеж и териториално сближаване. Ще бъдат разгледани ключови теми за региона, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии и дигитализация на туристическия сектор,  транспортната свързаност и мобилност, безопасност и сигурност при предлагане на туристическите услуги и др. В рамките на отделните панели ще бъдат дискутирани възможностите за привличане на публични и частни инвестиции в туризма, както и използването на финансови инструменти в периода след 2020 г. Ще бъдат засегнати и темите за синергията и съгласуваността между макрорегионалните стратегии за постигане общите цели на ЕС и за бъдещето на макрорегионалните стратегии след 2020.

Участие във форума ще вземат трима еврокомисари – по регионална политика г-жа Корина Крецу, по образование, култура, младеж и спорт г-н Тибор Наврачич и по цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел, както и председатеялт на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент г-жа Искра Михайлова. Очаква се събитието да бъде посетено от над 600 участници - министри, представители на различни институции, бизнеса и неправителствения сектор от държавите, участващи в изпълнението на Стратегията.

В рамките на форума ще се проведе среща на министрите с ресор туризъм от Дунавския регион, които се очаква да приемат заключителен документ, фокусиран върху туризма и културното наследство и  създаване на общ туристически продукт.

България пое ротационното председателство на Дунавската стратегия през месец октомври 2017 г., като през първата половина на година беше проведена серия от работни формати. Българското председателство постави във фокуса на своите приоритети  създаването на нов орган за координация, който да подкрепя изпълнението на Стратегията, подобряване на популярността и атрактивността на Дунавския региона1 създаване на свързаност и допълняемост  между съществуващите инструменти, политики и програми на национално и европейско ниво. Текущо се обсъжда и необходимостта от преразглеждане на Плана за действие на Стратегията и подготовката пътна карта, която да бъде договорена между страните участнички в рамките на тази година.