Решение № 711 от 30 септември 2022 година за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране

Решение № 711 от 30 септември 2022 година за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по прио

05 октомври 2022 | 15:44
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Решение за одобряване на списък на инвестиционни проекти на общинитепо приоритети и направления /обекти за целево финансиране
    Списък на обекти за линейна техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура от компетентността на МРРБ
Прикачени файлове (2)