Решение № РД-02-36-347/14.03.2019 г. на Националния координатор на помощта от фонд „Солидарност” на ЕС за одобряване на проектни предложения

Решение № РД-02-36-347/14.03.2019 г. на Националния координатор на помощта от фонд „Солидарност” на ЕС за одоб

14 март 2019 | 18:03

Решение № РД-02-36-347/14.03.2019 г. на Националния координатор на помощта от фонд „Солидарност” на ЕС за одобряване на проектно предложение № 2018BG16SPO001-001 „Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти на територията на Община Камено” на община Камено и проектно предложение № 2018BG16SPO001-002 „Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Равнец и м. с. Върли бряг, Община Бургас” на община Бургас

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Решение
Прикачени файлове (1)