Русия, Гърция и България подписаха меморандум в подкрепа на проекта за нефтопровод Бургас - Александруполис

Русия, Гърция и България подписаха меморандум в подкрепа на проекта за нефтопровод Бургас - Александруполис

04 ноември 2007 | 23:12
Тристранен меморандум за сътрудничество между правителствата на Република България, Република Гърция и Руската Федерация за изграждане на нефтопровода Бургас-Александруполис, подписаха министърът на промишлеността и енергетиката на Руската Федерация Виктор Христенко, министърът на развитието на Република Гърция Димитриос Сиуфас и министърът на регионалното развитие и благоустройството на Република България Валентин Церовски. С подписването на меморандума се полага началото на един от най-важните инфраструктурни проекти в сферата на петролния бизнес, подчерта министър Валентин Церовски. Според министър Димитриос Сиуфас през пристанищата в Бургас и Александруполис ще се пренася не само руски петрол към големите петролни пазари на Западна Европа и САЩ. Предстои нов етап от работата по проекта, свързан с обосновката и осигуряване на гаранции за достатъчно натоварване на трасето с петрол, каза министър Виктор Христенко. Предвижда се проектът да се реализира на основата на проектно финансиране и пазарни принципи, икономическа ефективност и целесъобразност. Надеждността на преноса в средносрочен и дългосрочен план ще бъдат водещите принципи при изпълнението на нефтопровода. Нефтопроводът Бургас – Александруполис е значим не само за държавите, които са пряко ангажирани с него - Гърция, България и Русия, но и за Европейския съюз от политическа, икономическа и екологична гледна точка. Очакваният капацитет е 700 хил. барела/дневно (35 млн.т/год.), като е възможно той да бъде увеличен до 50 млн. т/год. Първите срещи, както и подписаните предварителни споразумения за проекта Бургас-Александропулис, датират от 1993 г. Проектът за изграждане на нефтопровода е резултат от общата инициатива на България, Гърция и Русия. Въпреки подкрепата от трите заинтересовани страни, напредъкът по проекта през 90-те години беше незадоволителен. През 1999 г. е направено първото предпроектно проучване от немската фирма ILF за изясняване на икономическата целесъобразност на проекта. Нефтопроводът Бургас-Александропулис е най-краткото, сигурно и финансово ефективно трасе, което може да действа в паралел с Босфора и да облекчи транзита на нефт към световните пазари. Това е основният извод от направеното технико-икономическото проучване. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
  • Прикачени файлове (2)
    Русия, Гърция и България подписаха меморандум в подкрепа на проекта за нефтопровод Бургас - Александруполис - Български език
    Русия, Гърция и България подписаха меморандум в подкрепа на проекта за нефтопровод Бургас - Александруполис - English language
Прикачени файлове (2)