С евросредства превърнахме древни селища по Дунав в туристически атракции, вдигнахме тренировъчен център за водолази, оборудвахме наши огнеборци

С евросредства превърнахме древни селища по Дунав в туристически атракции, вдигнахме тренировъчен център за во

04 октомври 2023 | 19:17

Изпълнени са 147 от общо 172 проекта по програмата за трансграничното сътрудничество 2014-2020 г. между България и Румъния. Резултатите бяха отчетени на заключителна конференция в Балчик

 

„Нашият регион е разнообразно и живописно място за живеене с уникална природа и богата култура. През последните девет години съвместно изградихме инфраструктура, действащи партньорски мрежи, създадохме инструменти и услуги в помощ на местните общности”. Това каза в Балчик заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Тя участва в заключителна конференция и партньорско събитие, на което страната ни е домакин, по една от най-успешните Интеррег програми за териториално сътрудничество в програмния период 2014-2020 - Програма V-A Румъния – България. Във форума се включиха заместник-държавният секретар на Министерството на развитието, благоустройството и администрацията на Румъния Аурел Драгош Дръгеску, представители на академичната общност, бенефициенти.

При откриването на срещата регионалният заместник-министър отбеляза ефективната роля на органите на програмата за нейното успешно и прозрачно изпълнение. И допълни, че то нямаше да бъде възможно без ангажираността и сътрудничеството на всички заинтересовани страни. Ангелина Бонева изрази надежда, че очакваното приемане на България и Румъния в Шенген ще подобри и улесни още повече контактите и взаимоотношенията между гражданите на двете страни.

По време на форума бяха представени успешни проекти по програмата, а на един от обектите – крайбрежната алея на Балчик, граждани и гости можаха да изпробват новоизградения велосипеден маршрут. В рамките на проекта между българската община и румънския град Мангалия е модернизирана крайбрежната алея между Културен център „Двореца“ и централната част на Балчик, като в обновяването са били въвлечени всички заинтересовани страни – ресторанти, хотели и магазини. В резултат интересът към тази зона и към града се е повишил.

Сред значимите проекти по програмата е и този за туристическия продукт „Хаманджия“ по името на най-ранната протоцивилизация на континентална Европа. Археологическата култура Хаманджия е на уседнали земеделски племена от късната новокаменна епоха, които са населявали Добруджа от Югоизточна Румъния до Стара планина на юг. За привличане на интереса към културно-туристическите обекти се разработва археологическия комплекс в село Дуранкулак като съвременна туристическа дестинация за популяризиране на културата Хаманджия с  разширяване на паркинга и посетителския център, изграждане на ново покритие на храма на Кибела и на билетен център, укрепване на пешеходна алея и средновековната стена, обособяване на 3 площадки  за почивка и наблюдение на птици и околността и др.

Друг интересен туристически проект по програмата за трансгранично сътрудничество популяризира трансграничното културно наследство на Никопол и Турну Мъгуреле, Румъния. По него се изгражда археологически парк Никопол с прилежащ път към скалната църква.

За подобряване на реакцията при извънредни ситуации в граничния регион е разработен учебен център за провеждане на тренировки за височинни и водолазни спасителни дейности. Изготвени са общи учебни програми и са сформирани съвместни партньорства.

Също с цел управление на риска е доставено специализирано оборудване за борба с пожари по проект, в който от българска страна участва Община Монтана. Разработено е и подробно ръководство за готовността на гражданите при бедствия.

По програмата за 9 г. са подписани общо 172 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 275 025 271 евро. Изпълнението на 147 от проектите вече приключи. Други 22 са в процес на изпълнение. Те са насочени към подобряване на свързаността в трансграничния регион, опазване на околната среда, популяризиране на туристически обекти и др.

По-късно във Варна заместник-министър Бонева откри заседание на Комитета за наблюдение по Програмата „Черноморския басейн 2014 – 2020 г.“. В него участваха представители на Европейската комисия, на управляващия и национални органи от Румъния, България, Украйна, Турция, Грузия, Молдова, Гърция, Армения, съвместния секретариат, одитния орган и др.

По време на заседанието членове на Комитета изразиха загриженост относно трудностите, пред които са изправени участниците с проекти по Черноморската програма на ЕС. Подобно на останалите програми Интеррег, средствата са насочени към цели като опазване на околната среда, подкрепа за иновативни дейности, култура, туризъм и др. Затруднения при изпълнение на финансираните от нея дейности причиняват случилите Ковид-19 пандемията, войната в Украйна, енергийна и мигрантска криза, земетресението в Турция, конфликтът в Нагорни Карабах.

Програмата „Черноморски басейн“ продължава и през новия период 2021-2027 г., въпреки трудностите, на база на европейски ценности, ясни цели и ангажимент за сътрудничество и подкрепа. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството