Счетоводна политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Счетоводна политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

15 март 2019 | 10:18
  • Прикачени файлове (2)
    Единна счетоводна политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
    Заповед № РД-02-14-862/16.10.2017 г. за утвърждаване на Единна счетоводна политика на МРРБ
Прикачени файлове (2)