Седалище и адрес на МРРБ. Адреси на териториалните звена на МРРБ. БУЛСТАТ на МРРБ

Седалище и адрес на МРРБ. Адреси на териториалните звена на МРРБ. БУЛСТАТ на МРРБ

21 май 2008 | 15:47

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София 1202
ул. "Св. Св.Кирил и Методий" №17-19
БУЛСТАТ: 831661388

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
София 1618
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 215, ет. 8 и ет. 9
тел.02/9405500

Списък на регионалните отдели на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионалното развитие"

гр. София, пощ.код 1618
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 215, ет.8
Отдел „Югозападен район ”
Тел.: 02/9405 388
Джени Узунова

гр. Видин, пощ.код 3700
ул.”Цар Симеон Велики” No 69А, етаж 4
Отдел  „Северозападен район”
Тел.: 094/601145
Боряна Войчева

гр. Русе, пощ.код 7000
пл. „Свобода”, No 6, ет.6
(в сградата на община Русе)
Тел.: 082/ 830 768
Отдел „Северен централен район ”
Тамара Кулева

гр. Варна, пощ. код  9000
ул „Д-р Пискюлиев”, No 3, етаж 4
Отдел „Североизточен район”
тел.: 052/625 721
Антонина Дончева

гр. Пловдив, пощ.код 4000
ул. Богомил” No 31, етаж 4
Отдел „ Южен централен район”
Тел.: 032/630 238
Юлиан  Моллов

гр. Бургас, пощ. код. 8000
бул.”Стефан Стамболов” No120,ет. 5
Отдел „Югоизточен район ”
Тел.: 056/ 81 04 27
Николай Николов


Списък на съвместни секретариатри по програмата ИНТЕРРЕГ ИПП за ТГС към  дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"


гр. Кюстендил – ул.“Марин Дринов“ – 7, ет.1, офис № 2
СТС по Програмата  за ТГС България –Северна Македония
Лице за контакт: Николай Дочев
тел:078/58-01-01 , 55-11-85

гр. Хасково – ул. „Патриарх Евтимий" – 2 , ет.3, офиси (88,89,90,91)
СТС по Програмата  за ТГС България –Турция
Лице за контакт: Иван Делчев
тел:038/66-38-88

гр. София – ул."Стефан Караджа"- 9, ет. 1, ст. 3.
СТС по Програмата  за ТГС България – Сърбия
Лице за контакт: Стоян Канатов – ръководител на СТС
тел.: 02 9405 666

гр. Смолян- бул. "България", 14, офис 309
ИЗ ПТГС Гърция-България
Лице за контакт: Величка Костадинова, експерт - Проекти и публичност
тел. +359 301 81209
VKostadinova@mrrb.government.bg

  • Прикачени файлове (1)
    Данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Банкови сметки
Прикачени файлове (1)