Седем фирми участват в търга за строителен надзор на защитната стена срещу наводнения на гр. Видин

Седем фирми участват в търга за строителен надзор на защитната стена срещу наводнения на гр. Видин

04 ноември 2007 | 23:12
Седем фирми подадоха оферти в международния открит търг за консултанти на проекта за изграждане на защитната стена срещу наводнения на гр. Видин. Процедурата за набиране на предложения беше обявена през месец септември. Консултантът ще извършва надзор на строителните работи. Стойността на договорът не може да надвишава сумата от 30 хил. евро. Изграждането на защитната стена срещу наводнения на гр. Видин е част от изпълнението на проект “Защита на речните и морски брегове срещу ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”. Финансирането е осигурено със средства от кредитно споразумение между Република България и Банка за развитие към Съвета на Европа. Строителството на обекта включва изграждане на брегоукрепителни съоръжения и нов участък от бетонната защитна стена, както и различни подготвителни и изкопни работи. Проектът включва и облицовка на Дунавската фасада на стената. Целта е тя да се впише в цялостния архитектурен облик на крепостта Баба Вида. Договорите за строителство и супервизия ще бъде сключен след приключване на тръжните процедури. Дирекция "Връзки с обществеността и международни дейности"
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Фирми участващи в търга
Прикачени файлове (1)