Шест села ще се водоснабдяват от “Златна Панега” – Западен клон

Шест села ще се водоснабдяват от “Златна Панега” – Западен клон

04 ноември 2007 | 23:12
Шест села в общините Луковит и Ябланица - Карлуково, Беленци, Орешене, Батулци, Дъбравата, Добревци ще се снабдяват с вода от новоизградената водоснабдителна система “Златна Панега” – Западен клон, която беше официално открита днес от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски. Изграждането на Водоснабдителна система “Златна Панега” – Западен клон започна през юни 2003 г. Със средства, осигурени от МРРБ са построени 23 км водопроводи, шест водоема, една помпена станция и е доставено оборудване за още една помпена станция. Общата стойност на строителните работи е 1,77 млн. лв., а строителният надзор възлиза на около 10 хил. лв. Реализацията на проекта решава проблемите с недостига на вода на над 2 800 жители от шестте селата. Изграждането на обекта ще прекрати продължителните режими на водоподаване. До сега тези селата са получавали вода единствено от местни извори със сравнително малки средни дебити и силно изразена сезонност на оттока на вода. Това е основната причина за ежегодни, а в повечето случаи и целогодишни режими на водоподаване. Дирекция “ Връзки с обществеността и международна дейност”