София е домакин на Интеракт събитие в рамките на политиката „Европа по-близо до гражданите“

София е домакин на Интеракт събитие в рамките на политиката „Европа по-близо до гражданите“

05 юли 2023 | 18:42

Заместник-министър Бонева: В България вече започваме реално да прилагаме реформата в регионалното планиране

„В настоящия програмен период 2021-2027 г. има сериозни нововъведения – интегриран подход, който да преодолее фрагментацията в инвестициите, и използването на двуфазно кандидатстване, което да внесе стратегическо мислене на териториално ниво. Всичко това е в рамките на Цел на политика 5 „Европа по-близо до гражданите“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева при откриването на обучителна сесия за управление на проекти, които ще се изпълняват в рамките на Интегрираните териториални стратегии по програмите за трансгранично сътрудничество, в които България участва заедно с Турция, Сърбия, Северна Македония и Румъния.

Чрез иновацията интегрирани териториални инвестиции се съчетават предимствата на регионалното планиране „отдолу-нагоре“ и секторната координация „отгоре-надолу“. Пред присъстващите тя представи реформата по отношение на регионалното планиране в България, която започва да се прилага на практика, стъпвайки на опита на страната ни от предходните два програмни периода и вече е отчетена като изпълнена по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Натали Вершелде, ресорният представител на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия, също подчерта необходимостта от интегрирани инвестиции, особено в граничните региони, като наблегна на новаторството и диалога, които Цел на политика 5 „Европа по-близо до гражданите“ изисква както от централната власт, така и от регионалните и местни институции и техните партньори. Представители на Европейската комисия запознаха присъстващите и с ключовите моменти в ефективното управление на интегрираните проекти, които предстои да се изпълняват в рамките на териториалните стратегии на трансграничните региони на програмите със Сърбия, Северна Македония и Турция.

Над 50 представители на партньорските национални органи, Съветите за управление на териториалните стратегии и оперативните звена на трансграничните програми участват в обучението. Това е първото по рода си съвместно събитие в рамките на политиката „Европа по-близо до гражданите“ и се провежда в София на 5 и 6 юли 2023 г. със съдействието на Програма ИНТЕРАКТ. Двудневният семинар е организиран от Управляващия орган в МРРБ на програмите за сътрудничество на България със Сърбия, Северна Македония и Турция.