Стартира проект “Балканите без граници”

Стартира проект “Балканите без граници”

04 ноември 2007 | 23:12
Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството представиха днес в гр. Русе възможностите, които Европейският съюз дава чрез Програма ФАР- Трансгранично сътрудничество /ТГС/ за финансиране на проекти за сътрудничество в граничните райони между България и Румъния. Срещата се проведе в рамките на първата информационна сесия по проект “БАЛКАНИТЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”. “БАЛКАНИТЕ БЕЗ ГРАНИЦИ” е проект, който се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз. Проектът има за цел да повиши информираността на населението в граничните райони на Република България, за сътрудничество между страните от Балканският полуостров. В изпълнение на този проект ще се проведат информационни сесии във всички гранични региони на България. На тях ще се представи подробна информация за финансирането на проекти от Фонда за малки проекти на програма ФАР- ТГС между България, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Черна гора. Фондът за малки проекти по програма ФАР-ТГС финансира проекти от типа “от хора за хора”, свързани с бизнес сътрудничество, развиване на предприятия, трансфер на технологии и маркетинг за малки и средни предприятия, обучение, заетост, мерки за обмен в здравеопазването и културата, подобряване на информационния поток и комуникациите между граничните райони. Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния - презентация Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”