Стартира проект за засилване на партньорството при планирането и усвояването на структурните и кохезионния фондове на ЕС

Стартира проект за засилване на партньорството при планирането и усвояването на структурните и кохезионния фон

04 ноември 2007 | 23:12
Проект за укрепване на институциите и засилване на партньорството между участниците в процеса на планирането и усвояването на фондовете на Европейския съюз в общините, областите и районите за планиране стартират Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие на ООН /ПРООН/. Предвижда се да бъде оказана подкрепа за прилагане на партньорски подходи в планиране развитието на областите и общините за периода 2007-2013 г., както и за разработването на проекти за финансиране от фондовете на Европейския съюз в областта на регионалното развитие. Инициативата ще се реализира на територията на Североизточния район за планиране в периода февруари 2005 – февруари 2006 г. Официалният старт на проекта ще бъде даден на 15 февруари, вторник, от 14 ч. в базата на Министерски съвет в курорта “Св. Константин и Елена”. На откриването са поканени управителите на шестте области от Североизточен район, представители на общините, неправителствените организации, бизнеса, социалните партньори от Варненска област. Участие ще вземат и зам.-министърът на регионалното развитие благоустройството Белин Моллов и постоянният представител на ПРООН за България Нийл Буне. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”