Стартира третият Съвместен фонд за малки проекти между България и Румъния

Стартира третият Съвместен фонд за малки проекти между България и Румъния

04 ноември 2007 | 23:12
Договорите за изпълнение на малки проекти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, бяха подписани от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Белин Моллов. Общата договорена стойност е 502 047 Евро, средствата от бюджета на програма ФАР са осигурени по финансов меморандум 2002 и са в размер на 442 841 Евро. Организациите, които ще изпълняват проектите, са от граничните области Русе, Видин, Враца и Монтана. Целта на Съвместния фонд е да се подпомагат малки неинвестиционни проекти от типа “хора за хора" и да се насърчава трансграничното сътрудничество между България и Румъния, като по този начин се изграждат трайни връзки между съседните държави. Финансираните проекти са в областта на туризма, културния обмен, насърчаване на заетостта, образованието и здравеопазването, медиите - трансграничните радио, телевизия, вестници и други. На 12 ноември Изпълнителна агенция ФАР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството приключи успешно реализацията на проектите от Съвместния фонд за малки проекти България-Румъния по финансов меморандум 2001 и 2000. Дирекция “ Връзки с обществеността и международна дейност”