Стартира търг за строителен надзор на проект за канализация на Димитровград

Стартира търг за строителен надзор на проект за канализация на Димитровград

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителна агенция “ИСПА” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява международен търг с предквалификация за строителен надзор на проект за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа, разположена на левия бряг на р. Марица, гр. Димитровград. За рехабилитацията и разширение на канализационна мрежа, разположена на левия бряг на р. Марица, гр. Димитровград са предвидени 8 000 000 евро. Максималният бюджет за строителен надзор е 600 000 евро. Проектът е част от финансираните по програма ИСПА проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица за градовете Стара Загора, Димитровград. Заявки за участие в търга се приемат до 13 октомври. Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”