Стартираха процедури за проектиране, 29.05.2015 г.

Стартираха процедури за проектиране, 29.05.2015 г.

29 май 2015 | 17:29

Стартираха процедури за проектиране на 7 сгради в Югоизточен район, 6 сгради в Югозападен район, 11 сгради в Североизточен район и 12 сгради в гр. София съгласно сключени рамкови споразумения по Закона за обществените поръчки.Документацията за участие може да бъде намерена в раздел "Обществени поръчки", секция "Обновяване на жилища".