Стартират проектите от малкия фонд по програма ФАР -Трансгранично сътрудничество между България и Румъния

Стартират проектите от малкия фонд по програма ФАР -Трансгранично сътрудничество между България и Румъния

04 ноември 2007 | 23:12
Официална церемония за стартиране на Съвместния фонд за малки проекти по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество между България и Румъния ще се проведе на 2 февруари 2005 г. в сградата на областната управа в гр. Русе. Девет проекта на обща стойност 502 047 евро са подкрепени в пограничните области в градовете Русе, Видин, Враца и Монтана. Кандидатите имат по един партньор от другата страна на границата и изпълняват съвместни проекти в областта на икономическото развитие, околната среда, туризма, културния обмен и развитие на местната демокрация. Цел на третия Съвместния фонд за малки проекти между България и Румъния е да подпомага малки, неинвестиционни проекти, да насърчава дейности от трансграничен характер, включващи местни институции и организации от граничните региони. На официалната церемония в гр. Русе ще присъстват представители на Делегацията на Европейската комисия в България, експерти от програма ФАР към МРРБ, областният управител на област Русе, както и изпълнителите на проектите. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”