Ще бъде подписан Меморандум за разбирателство по JESSICA

Ще бъде подписан Меморандум за разбирателство по JESSICA

26 май 2009 | 17:08

Утре 27.05.2009 г. (сряда), от 13.30 ч., в Министерски съвет - Гранитна зала, Вицепремиерът на Република България Меглена Плугчиева, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, ще подпише Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA).

От страна на Европейската инвестиционна банка меморандумът ще бъде подписан от Матиас Колац-Анен – вицепрезидент на ЕИБ.

Инициативата JESSICA е от компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъде реализирана от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. Тя олицетворява новия подход за подпомагане на устойчивото и интегрирано градско развитие чрез Структурните фондове на ЕС.

По линия на тази финансова инициатива, чрез ОПРР биха могли да бъдат финансирани иновативни проекти, които са част от интегриран план за устойчиво градско развитие и имат потенциал да възвърнат вложения в тях ресурс.

Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”