Стоян Беличев, изпълнителен директор на „Автомагистрали" ЕАД   в интервю за „24 часа“: Обмисляме по-дълга от изискваната гаранция за новия участък от магистрала „Хемус“

Стоян Беличев, изпълнителен директор на „Автомагистрали" ЕАД   в интервю за „24 часа“: Обмисляме по-дълга от и

18 януари 2019 | 14:07

 

- Кога ще започнете да строите новия участък от магистрала „Хемус"?

- В договора, който разписахме, има определени срокове, но те започват да текат, след като има строително разрешение. Очакваме строително разрешение от страна на МРРБ, като това би трябвало да се случи в най-кратък срок. Възможно е до края на годината да започне строителството, дори и по-рано, не искам да се ангажирам с определен срок, но ще приключим до края на 2022 г.

- Строителството ще бъде ли разделено на лотове? Например да започне едновременно от Боаза и от Велико Търново, за да се работи по-бързо?

- Все още се прави анализ на целия проект, но идеята е там, където има готовност, да се започне веднага, за да се спазят сроковете. В момента сме в етап на напасване, за да видим какви са възможностите. Строежът е свързан и с достъп до определените лотове. Опитваме се да избегнем това, че ако трябва да засилим един, да спрем изграждането на друг.

- Терените отчуждени ли са? Средствата за отчуждение предвидени ли са във вече гласуваните от правителството 135 млрд. лева?

- Все още не са отчуждени всички терени. Работим по това, процесът предстои. Средствата не са предвидени, те ще бъдат отпуснати допълнително от АПИ , която е възложител на строителството.

- Имате ли капацитета да се справите с такъв голям проект като изграждането на участъка? Разполагате ли с достатъчно техника, специалисти и ресурси?

- „Автомагистрали " е стабилно държавно дружество, което има капацитета, и в момента тече процес, чрез който увеличаваме капитала. Наемаме допълнително специалисти, ще закупуваме техника, така че ще успеем да се справим.

- Компанията има ли предимство от това, че до момента се е занимавала основно с поддръжка и текущи ремонти и познава работата?

- Компанията има 30-годишна история, което не е малко. Постоянно сме по магистрали и извършваме ремонти на съоръжения и пътна настилка. Запознати сме с механизма на работа.

- Ще ползвате ли подизпълнители или единствено ще наемете техника от други компании и изпълнението ще бъде само от ваша страна?

- В България няма нито една фирма, която може да твърди, че ще изпълни този проект напълно самостоятелно, но до голяма степен ние ще се опитаме да го направим.

Ако трябва да се ползва специфична техника, ще бъде наета. Няма откъде да вземем инертния материал, който ще трябва да вложим в тази магистрала. Ще ползваме съществуващи кариери, които ще се разработят. Нямаме намерение да превъзлагаме работата на други компании, а ние само да бъдем надзорник.

- Реалистичен ли е срокът до 2023 г. за приключване на участъка?

- Всичко зависи от срока, в който

ще ни бъде издадено разрешително за строеж. Щом го получим, влизаме на терен и започваме да строим.

- Ще бъде ли изработен механизъм за достатъчно добра отчетност и прозрачност? Предвидили ли сте периодични отчети ?

- Имаме такива механизми в дружеството и работим по тях, така че всичко ще бъде на светло. Идеята дори е да подаваме поне веднъж месечно информация, като тя ще бъде публикувана на сайта на „Автомагистрали ". Ще има човек, ангажиран единствено с това да дава регулярни отчети на определени етапи.

- Тези средства, които са отпуснати, ще бъдат ли достатъчни за изграждане на участъка?

- Имаме технически проекти за първите 3 лота и предстои доработване на останалите три. Може да се появят леки отклонения, но не фрапиращи.

- Какво ще се строи - типична магистрала или скоростен път с две платна в посока, каквато идея имаше?

- Ще бъде магистрала със стандартния габарит, а не скоростен път . Ще има три ленти - две за движение и една аварийна.

- Можеше ли по-рано да се възложи работата на държавна компания? И очаквате ли и занапред държавата да се обръща към вас за строителство , имате ли амбиция компанията да промени амплоато си на поддържаща фирма?

- Не мога да коментирам дали по-рано е можело да ни се възложи строителството. Що се отнася до развитието на компанията, с назначаването ми за изпълнителен директор представих бизнес план, в който идеята е точно такава - държавното предприятие да стане едно от водещите в сектора. Имаме идеи, може да са амбициозни, но подлежат на реализация при нужните усилия и от страна на държавата. Една силна държавна компания е наложителна, за да поставя рамки, с които държавата да гарантира качеството на изпълнение.

- Каква е разликата дали ще строи частна, или държавна компания? Нали в двата случая се следват едни и същи процедури, има строителен надзор.

- Бих ви дал пример - пътното поддържане в Австрия или Германия се прави от държавата. Този модел може да се приложи и у нас.

- От БСП заявиха, че сте били сътрудник с Гинка Върбакова, която е кандидат купувач на бизнеса на ЧЕЗ у нас. Това вярно ли е?

- Никога не сме били съдружници, това може да се провери в Търговския регистър.

- Как си обяснявате тогава атаката от страна на БСП, преди изобщо да сте започнали със строежа на магистралата ?

- Не мога да коментирам действия на политически партии, аз съм експерт в пътищата.

- Ще използвате ли нови технологии при изграждането на участъка?

- Обсъждаме ги с проектанти, предстои да посетим и няколко страни в ЕС, където са изпълнени такива проекти, но досега не са реализирани при нас. Ако се окаже, че те са рентабилни както финансово, така и практически за нашите условия, бихме предложили на АПИ да изградим такъв участък. Става въпрос за различни смеси на асфалти, подложки и други. В участъка има дисбаланс на земните маси и това не позволява те да се използват пълноценно за магистрала . Затова смятаме да работим в насока подобряване на тези инертни материали от терена. Това ще спести средства за извозването на земна маса и докарването на друга, която е подходяща. Уточнявам, че става въпрос най-вече за първите 52 км.

- Примерите за строежи на магистрали с бетонна основа в други държави може ли да се приложат и у нас?

- Част от проектите, които обсъждаме, засягат циментова стабилизация. Но това е технология, която може да се направи на етап, когато не е приложима друга технология, тъй като е сравнително скъпа.

- Каква ще е гаранцията, която ще дадете след изграждането на участъка? Често има твърдения, че път се прави така, че едвам да издържи до края на гаранционния срок, и да се дават още пари за оправянето му след това.

- Срокът на гаранцията е нормативно регламентиран. Но е възможно да удължим гаранционния срок и той да е по-голям от изискуемия.

- В какво състояние е „Автомагистрали "?

- Компанията е стабилна и в много добро финансово състояние. Предприятието е на печалба за немалък период от време.

- По какви проекти сте работили и работите в момента?

- По спечелените обществени поръчки - поддържане на автомагистрали „Тракия", „Хемус", „Струма". Това ще бъде първият ни строителен проект, но ние сме достатъчно добре подготвени, защото ремонтираме тунели, мостови съоръжения и пътни участъци, извършвали сме I всичко, което може, по една магистрала . Ремонтът дори е по-сложен от строежа.

- В част от държавите в ЕС има осветление на магистралите. Дали и тук ще се постави на новия участък и оправдано ли е това?

- На всички пътни възли ще има осветление. Поставянето по цялото трасе е оправдано, но АПИ трябва да направи разчети дали ще може да го поддържа.

- Ще има ли други технологии като устройства за следене на трафика, предупреждения за инциденти и задръствания например:

- Част от тези технологии са заложени в този проект. Изпратили сме доклад до АПИ за пилотни съоръжения, които да дават данни в реално време за температурата на пътното платно. С тези системи ще може по-лесно да се предвиди периодът за ремонт и поддръжка. По този начин биха се намалили експлоатационните разходи.

- Ще има ли изградени площадки за отдих?

- Да, ще има, както и места, на които поддържащата фирма да разположи техниката си.

- С колко ще бъде съкратен пътят от София до Велико Търново? Каква скорост ще е позволена за движение?

- Габаритът в отделни участъци ще е по-малък от стандартния. Това означава, че там максималната скорост за движение ще е 120 км в час. Но в по-голямата част ще е 140 км в час. Така разстоянието от София до Велико Търново ще се изминава за около 2 часа при спазване на правилата за движение.

- Има ли лот, който е по-сложен за изпълнение?

- По проект ще бъдат изградени немалко съоръжения по магистралата . Най-труден вероятно ще е вторият лот - на него има виадукт с дължина от 1200 метра и височина от 40 м, както и тунел с дължина от 400 метра.