Строителни забрани под мониторинг на "Геозащита" ЕООД - клон Плевен

Строителни забрани под мониторинг на "Геозащита" ЕООД - клон Плевен

18 март 2020 | 11:03
  • Прикачени файлове (11)
    Заповед 2324 от 03.06.1974 г. на МСА за гр. Кнежа, община Кнежа
    Заповед 141 от 23.09.1977 г. на КАБ при МС за гр. Никопол, община Никопол и с. Сомовит, община Гулянци
    Заповед 522 от 05.05.1979 г. на КАБ при МС за кв. „Боруна“, гр.Лом, община Лом
    Заповед 136 от 17.03.1980 г. на КАБ при МС за с. Горни Цибър, община Вълчедръм
    Заповед 189 от 28.04.1981 г. на КАБ при МС за част от гр. В. Търново,община В. Търново
    Заповед 954 от 23.10.1980 г. на КАБ при МС за гр. Тетевен, община Тетевен
    Заповед 190 от 28.04.1981 г. на КАБ при МС за гр. Елена, община Елена
    Заповед РД-14-02-148 от 18.03.1982 г. на МСА за кв. „Боруна“, гр. Лом, община Лом
    Заповед РД-14-02-149 от18.03.1982 г. на МСА за гр. Тутракан, община Тутракан
    Заповед РД-14-02-726 от 22.10.1982 г. на МСА за гр. Габрово, община Габрово
    Заповед РД-02-14-167 от 31.03.1995 г. на МТРС за с. Сомовит, община Гулянци
Прикачени файлове (11)