Строителни забрани под мониторинг на "Геозащита" ЕООД - Варна

Строителни забрани под мониторинг на "Геозащита" ЕООД - Варна

18 март 2020 | 11:11
  • Прикачени файлове (8)
    Заповед РД-02-14-300 от 21.04.1997 г. на МТРС за гр. Варна, Аксаково, Балчик, Каварна
    Заповед РД-02-14-616 от 16.06.1998 г. на МРРБ за ж.к. „Бриз“, гр. Варна, община Варна
    Заповед РД-02-14-300 от 16.02.1999 г. на МРРБ за гр. Балчик, община Балчик
    Заповед РД-02-14-1758 от 23.09.1999 г. на МРРБ за ж.к. „Бриз“, гр. Варна, община Варна
    Заповед РД-02-14-143 от 27.01.2000 г. на МРРБ за ж.к. „Бриз“, гр. Варна, община Варна
    Заповед РД-02-14-479 от 30.03.2001 г. на МРРБ за територия на гр. Варна, община Варна
    Заповед РД-02-14-709 от 30.08.2017 г. на МРРБ за м. „Карантината“, гр. Варна община Варна
    Заповед РД-02-15-165 от 04.09.2019 г. на МРРБ за м. „Зеленика“, гр. Варна, община Варна
Прикачени файлове (8)