Съобщение (01.04.2015 г.)

Съобщение (01.04.2015 г.)

01 април 2015 | 10:42

С одобрената законодателна програма на Министерския съвет за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. се предвижда Министерство на регионалното развитие и благоустройството да инициира изменение на Закона за управление на етажната собственост.

В тази връзка моля в случай, че имате предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост, да ги изпращате на електронна поща: zues@mrrb.government.bg или по официален ред на вниманието на дирекция „Жилищна политика“ до 30.04.2015 г.

 

mrrb