Съобщение, 01.07.2015 г.

Съобщение, 01.07.2015 г.

01 юли 2015 | 12:30

Стартира процедура за Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на единадесет сгради в Северен централен район.
Документацията за участие може да бъде намерена тук