Съобщение, 05.06.2015 г.

Съобщение, 05.06.2015 г.

05 юни 2015 | 17:58

Стартира процедура за Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на осем сгради в Северен централен район.
Документацията за участие може да бъде намерена тук