Съобщение, 07.01.2015 г.

Съобщение, 07.01.2015 г.

07 януари 2015 | 14:30

В секция „ДОБРИ ПРАКТИКИ“ са публикувани ТИПОВИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, разработени от Столична община.
* Притежател на авторските права върху проектите е Столична община.

mrrb