Съобщение, 12.08.2015

Съобщение, 12.08.2015

12 август 2015 | 18:44

 Стартира процедура за избор на изпълнители на СМР за четиринадесет сгради в град София. Документацията за участие може да бъде намерена тук