Съобщение, 14.04.2015 г.

Съобщение, 14.04.2015 г.

14 април 2015 | 11:43

Прекратена е процедурата за проектиране на 20 сгради в гр. София, поради неизправности в подадените ценови предложения на изпълнителите „ДЗЗД РЕБИЛД“ и ДЗЗД“ТСД Груп“.

Решение

 

mrrb