Съобщение, 15.06.2015 г.

Съобщение, 15.06.2015 г.

15 юни 2015 | 17:48

Стартира процедура за избор на изпълнители на СМР за осемнадесет сгради в град София“.
Документацията за участие може да бъде намерена тук